مزیت های یدک کش

انواع خودروبر و یدک کش

خودرو بر مدل کامیونی

از جمله پر کاربرد ترین یدک کش ها، نوع کامیونی این ماشین می باشد. حتما تا به حال این نوع یدک کش را در جاده، هنگام حمل خودرو دیده اید. این نوعیدک کش، سطح جداکننده و طولانی و بلند دارند. روی زمین قرار می گیرد. بعد از منتقل کردن ماشین روی آن، ماشین به وسیله بازو ها هیدرولیکی به پشت خودروبر یا یدک کش منتقل می شود.

خودروبر مدل زنجیری

در این نوع یدک کش، همانگونه که از اسمشان پیداست، توسط یک رشته کابل مانند سیم، به قسمت جلواهرم ماشین آسیب دیده نصب می شوند. به این ترتیب، ماشین آسیب دیده، به گاراژ یا تعمیرگاه منتقل می شود.به همین دلیل از این نوع خودروبر، برای حمل خودرو تصادفی استفاده می شود.

خدمات خودروبر کرمان

حمل خودرو کرمان

اشتراک گذاری

دیدگاهی بنویسید

شما به عنوان 09134715232 وارد شده‌اید. خروج

مطالب مرتبط