کانال مالی اروپا و بازی دادن ایران....

کانال مالی اروپا و بازی دادن ایران....

کانال مالی اروپاحتی اعلام هم بشود بسیار بعید است اصلاح بده به بازار،طبق شنیده ها  سیستم موردنظر کالا در برابر نفت می باشد...

ما از سوی اروپا و امریکا دارای یک بازی و یک سناریو نوشته شده هستیم در این سناریو ، اروپا فقط نقش مدافع برجام را دارد..نه کمتر نه بیشتر، و این نقش به دلیل اینست که ایران همچنان  در برجام بماند

اینان دقیقا در پشت پرده دارند به ریش ایران میخندند،،،،،

اتحادیه اروپا تمام کارخانجاتش از سهام داران صهیونیستی و امریکایی میباشند،  و سالانه هزاران میلیارد تبادلات تجاری  با امریکا دارند

خیلی باید کودک باشیم که باور کنیم،،، اروپا جدا از امریکا تصمیم بگیرد....

Blogger

Blogger

با سلام این
Blogger هستم و شما در حال مشاهده اطلاعات من هستید . ...
صفحه من

دیگر پست های مرتبط من

تولید محتوای دیجیتالی ایستگاها

ایــستگاها