هدف در زندگي

هدف در زندگي

در مسير زندگي، انتخاب هدف يك طرف قضيه است و تصميم براي رسيدن به آن در طرف ديگر قضيه قرار دارد. 

تصميم‌گيري درست و قاطع و تلاش براي رسيدن به آن و در نهايت رسيدن به نتيجه تاثير شگرفي در احساس ارزش داشتن و شادابي دارد و قدم بزرگي است براي از بين بردن افسردگي.

براي رسيدن به شادي و احساس ارزشمندي دو عنصر اساسي لازم است:

  1. اعتماد و باور دروني به ارزش‌هاي خود به عنوان يك انسان
  2. احساس شايستگي و لياقت

انتخاب هدف و تصميم براي رسيدن به آن، باعث بالارفتن ميزان اين دو عنصر مي‌شود.

Blogger

Blogger

با سلام این
Blogger هستم و شما در حال مشاهده اطلاعات من هستید . ...
صفحه من

دیگر پست های مرتبط من

تولید محتوای دیجیتالی ایستگاها

ایــستگاها