کیا ثبت متخصص در ثبت شرکت های بیمه

طبق ماده 8 قانون ثبت شرکت ها، تمامی شرکت های بیمه (ایرانی و خارجی) تحت ...

ادامه مطلب

ثبت شرکت در تمامی مناطق آزاد تجاری

مناطق آزاد تجاری در ایران در مناطق ویژه ای معرفی می شوند تا اقتصاد کشو ...

ادامه مطلب

تاسیس شرکت در کشور ارمنستان

شرایط ثبت شرکت و سرمایه گذاری در کشور ارمنستان طی سال های اخیر بهتر شد ...

ادامه مطلب

ثبت تغییر آدرس شرکت به چه منظور انجام می شود؟

چنانچه شرکت در طول حیات خود نیاز به تغییر محل پیدا نماید، می توان در ه ...

ادامه مطلب

افزایش سرمایه با مراجعه به عموم

منظور از عموم همان شرکا هستند که ممکن است با سرمایه گذاری جدید قسمتی ...

ادامه مطلب

روش ثبت شرکت خارجی

مطابق ماده ٣ قانون ثبت شرکتها فعالیت شرکتهای خارجی درایران منوط به ...

ادامه مطلب

مطالبی از بلاگ | بلــاگ

AGAHIGHADIRI

د