تازه واردید ؟ ساخت پروفایل
آیا نیاز به معرفی تولیدات خود به صورت رایگان دارید ؟
کلید خلأ ABB مدل VD4
کلید خلأ ABB مدل VD4

شرکت نیرو صنعت پارس (PiCO) تأمین ...

کنتاکتور خلأ ABB مدل VSC
کنتاکتور خلأ ABB مدل VSC

شرکت نیرو صنعت پارس (PiCO) تأمین ...

کلید هوایی ABB مدل ACB
کلید هوایی ABB مدل ACB

کلید های هوایی که معمولاً در ورود...

فروش انواع کلید کامپکت ABB
فروش انواع کلید کامپکت ABB

واردات ، فروش و خدمات پس از فروش ...

انواع کنتاکتور ABB
انواع کنتاکتور ABB

شرکت نیرو صنعت پارس (PiCO) تأمین ...

LRS-50 ، منبع تغذیه 50 وات ، LRS-50-24 ، منبع تغذیه کف خواب 24 ولت 2.2 آمپر، LRS-50-12 ، منبع تغذیه 12 ولت 4.2 آمپر ، Mean Well
LRS-50 ، منبع تغذیه 50 وات ، LRS-50-24 ، منبع تغذیه کف خواب 24 ولت 2.2 آمپر، LRS-50-12 ، منبع تغذیه 12 ولت 4.2 آمپر ، Mean Well

الکترو صنعت بابایی/دانیال بابائیا...

LRS-150, منبع تغذیه کف خواب مین ول 150 وات, منبع تغذیه 150 وات, Mean Well, MW, منویل
LRS-150, منبع تغذیه کف خواب مین ول 150 وات, منبع تغذیه 150 وات, Mean Well, MW, منویل

الکترو صنعت بابایی/دانیال بابائیا...

LRS-200, منبع تغذیه کف خواب مینول 200 وات, منبع تغذیه 200 وات, Mean Well, MW
LRS-200, منبع تغذیه کف خواب مینول 200 وات, منبع تغذیه 200 وات, Mean Well, MW

الکترو صنعت بابایی/دانیال بابائیا...

LRS-100, منبع تغذیه کف خواب مین ول 100 وات, منبع تغذیه 100 وات, Mean Well, MW, منویل
LRS-100, منبع تغذیه کف خواب مین ول 100 وات, منبع تغذیه 100 وات, Mean Well, MW, منویل

الکترو صنعت بابایی/دانیال بابائیا...

LRS-35, منبع تغذیه کف خواب مین ول 35 وات, منبع تغذیه 35 وات, Mean Well, MW
LRS-35, منبع تغذیه کف خواب مین ول 35 وات, منبع تغذیه 35 وات, Mean Well, MW

الکترو صنعت بابایی/دانیال بابائیا...

منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان  Mean Well
منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well

الکترو صنعت بابایی/دانیال بابائیا...

SE-600, منبع تغذیه کف خواب  مینول 600 وات, Mean Well, MW, SE-600-24, SE-600-12, SE-600-48, منبع تغذیه 48 ولت 12.5 آمپر, منبع تغذیه 24 ولت 25 آمپر
SE-600, منبع تغذیه کف خواب مینول 600 وات, Mean Well, MW, SE-600-24, SE-600-12, SE-600-48, منبع تغذیه 48 ولت 12.5 آمپر, منبع تغذیه 24 ولت 25 آمپر

الکترو صنعت بابایی/دانیال بابائیا...

تولید محتوای دیجیتالی ایستگاها

ایستگاها