تازه واردید ؟ ساخت پروفایل
آیا نیاز به معرفی تولیدات خود به صورت رایگان دارید ؟
کمپرسور سردخانه   گراسو
کمپرسور سردخانه گراسو

شیرآلات دانفوس و کنترل آلات دانفو...

کمپرسور سردخانه   گراسو
کمپرسور سردخانه گراسو

شیرآلات دانفوس و کنترل آلات دانفو...

کمپرسور سردخانه    سابرو   یورک
کمپرسور سردخانه سابرو یورک

شیرآلات دانفوس و کنترل آلات دانفو...

دستگاه یخ ساز صنعتی
دستگاه یخ ساز صنعتی

شیرآلات دانفوس و کنترل آلات دانفو...

فن زیلابگ  سردخانه
فن زیلابگ سردخانه

شيرآلات دانفوس و کنترل آلات دانفو...

دستگاه حفاری DH - شرکت مهندسی حفار پایدار تهران- پیمانکار نیلینگ و انکراژ و میکروپایل
دستگاه حفاری DH - شرکت مهندسی حفار پایدار تهران- پیمانکار نیلینگ و انکراژ و میکروپایل

دستگاه حفاری DH و پمپ مربوطه، سیس...

دستگاه حفاری KSK -فروش دستگاه حفاری شناسائی خاک و ژئوتکنیک و دستگاه نمونه برداری معدن
دستگاه حفاری KSK -فروش دستگاه حفاری شناسائی خاک و ژئوتکنیک و دستگاه نمونه برداری معدن

دستگاه حفاری KSK و پمپ مربوطه با ...

دستگاه حفاری سویل مک soilmec - فروش دستگاه حفاری شناسائی خاک و ژئوتکنیک
دستگاه حفاری سویل مک soilmec - فروش دستگاه حفاری شناسائی خاک و ژئوتکنیک

**دستگاه حفاری سویل مک soilmec ای...

ست تزریق کامل (P180) و (P80) - فروش دستگاه حفاری شناسائی خاک و ژئوتکنیک و دستگاه نمونه برداری معدن
ست تزریق کامل (P180) و (P80) - فروش دستگاه حفاری شناسائی خاک و ژئوتکنیک و دستگاه نمونه برداری معدن

**ست تزریق کامل (P180) شامل پمپ ت...

دستگاه حفاری کوکن - فروش دستگاه حفاری شناسائی خاک و ژئوتکنیک و دستگاه نمونه برداری معدن
دستگاه حفاری کوکن - فروش دستگاه حفاری شناسائی خاک و ژئوتکنیک و دستگاه نمونه برداری معدن

- دستگاه حفاری کوکن- عمق حفاری 15...

دستگاه حفاری TOHO ژاپنی -فروش دستگاه حفاری شناسائی خاک و ژئوتکنیک و دستگاه نمونه برداری معدن
دستگاه حفاری TOHO ژاپنی -فروش دستگاه حفاری شناسائی خاک و ژئوتکنیک و دستگاه نمونه برداری معدن

دستگاه حفاری TOHO ژاپنی و پمپ مرب...

دستگاه حفاری برقی XY1 - حفاری و نیلینگ
دستگاه حفاری برقی XY1 - حفاری و نیلینگ

دستگاه حفاری برقی XY1 چینی با پمپ...

تولید محتوای دیجیتالی ایستگاها

ایستگاها