انفجار فقر و بحران اقتصادی!

انفجار فقر و بحران اقتصادی!

امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس:

 سال بعد ۳۶ درصد تورم داریم .خط فقر در تهران ۴ میلیون و ۵۹۲ هزار تومان 

در سال آینده بحران ارزی، بحران بانکی و بحران مالی دولت را خواهیم داشت که در مجلس باید فکری برای آن کنیم.

Blogger

Blogger

با سلام این
Blogger هستم و شما در حال مشاهده اطلاعات من هستید . ...
صفحه من

دیگر پست های مرتبط من

تولید محتوای دیجیتالی ایستگاها

ایــستگاها