ثبت ۳ رویداد فرهنگی کاشان در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور


Blogger

رئیس اداره میراث فرهنگی کاشان:


آداب و رسوم پخت سمنوی نذری مشکات (مشکان)، آیین باران خواهی چشمه آب دراز روستای آزران و مهارت پخت شیرهٔ انگور کامو در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور ثبت شدند.