بیشترین هدررفت انرژی در حوزه نیروگاهی صورت می‌پذیرد/سالانه معادل یک میلیارد بشکه نفت را دود می‌کنیم


Blogger

مطابق با آخرین گزارش‌ها سالانه معادل ۴۴۵ میلیون بشکه نفت خام به دلیل عدم نظارت صحیح وزارت نیرو در بخش نیرگاه‌ها هدر می‌رود.


بر اساس  ترازنامه انرژی سال ۹۵ کشور: معادل ۳۹۶ میلیون بشکه نفت خام در سال در بخش خانگی مصرف انرژی داریم و معادل ۳۳۱ میلیون بشکه نفت خام نیز در سال، در حوزه صنعت و معادل ۳۱۹ میلیون بشکه نفت خام در بخش حمل و نقل مصرف می شود.