بیشترین هدررفت انرژی در حوزه نیروگاهی صورت می‌پذیرد/سالانه معادل یک میلیارد بشکه نفت را دود می‌کنیم

بیشترین هدررفت انرژی در حوزه نیروگاهی صورت می‌پذیرد/سالانه معادل یک میلیارد بشکه نفت را دود می‌کنیم

مطابق با آخرین گزارش‌ها سالانه معادل ۴۴۵ میلیون بشکه نفت خام به دلیل عدم نظارت صحیح وزارت نیرو در بخش نیرگاه‌ها هدر می‌رود.

بر اساس  ترازنامه انرژی سال ۹۵ کشور: معادل ۳۹۶ میلیون بشکه نفت خام در سال در بخش خانگی مصرف انرژی داریم و معادل ۳۳۱ میلیون بشکه نفت خام نیز در سال، در حوزه صنعت و معادل ۳۱۹ میلیون بشکه نفت خام در بخش حمل و نقل مصرف می شود.

Blogger

Blogger

با سلام این
Blogger هستم و شما در حال مشاهده اطلاعات من هستید . ...
صفحه من

دیگر پست های مرتبط من

تولید محتوای دیجیتالی ایستگاها

ایــستگاها