خالی کردن جیب مردم با ترفندی جدید از سال آینده.

خالی کردن جیب مردم با ترفندی جدید از سال آینده.

طبق اعلام اخبارسراسری درتاریخ97/10/25 بیمه مرکزی از سال آینده بصورت آزمایشی بیمه شخص ثالث را به شخص خواهد داد نه به خودرو.طبق این قانون هرکس که بخواهد از خودرویی استفاده کند باید حتما خودش را بیمه شخص ثالث نموده باشد. اشکال کار از جایی شروع میشود که شما اگر یک خودرو داشته باشید فقط خودتان میتوانید سوار شوید ودیگر اعضای خانواده نمیتوانند استفاده کنند چون آنها باید خود را جداگانه بیمه شخص ثالث نمایند.

تا آخر سال هزینه  فقط یک بیمه  برای خودرو پرداخت میشود ولی از سال آینده باید یک خانواده 4 نفره که از یک بیمه استفاده میکردند برای استفاده از خودرو مشترکشان هزینه 4 بیمه را بپردازند. مطمانا توان مالی پرداخت چنین هزینه ای برای مردم امکان پذیر نیست و بااجرای این قانون شاهد افزایش تصادفات بدون بیمه شخص ثالث خواهیم بود وبه امار زندانیان غیرعمد افزوده خواهد شد.

شهروند گرامی:با انتشار این واقعیت و با اگاه سازی عمومی از اتفاقات تلخ در آینده جلوگیری کنیم تا مدیران بیمه به جای  پر کردن جیبهایشان  کمی هم به فکر مردم باشند.

Blogger

Blogger

با سلام این
Blogger هستم و شما در حال مشاهده اطلاعات من هستید . ...
صفحه من

دیگر پست های مرتبط من

تولید محتوای دیجیتالی ایستگاها

ایــستگاها