تشکیل بیش از ۴ هزار پرونده تخلف ارزی


Blogger

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:


بر اساس آمار، به میزان سه و نیم میلیارد دلار از منابع ارزی کشور که برای واردات اختصاص داده شده بود، کالایی وارد نشده و۴ هزار و ۲۰۰ پرونده تخلف در این زمینه تشکیل شده است.