Blogger

Blogger

افزایش درآمد مالیاتی کشور با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

بازدید : 277

پورابراهیمی ، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لزوم جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی در بودجه عنوان کرد: بر اساس فاکتورهای علمی، جایگزینی درآمدهای واقعی به جای درآمدهای نفتی امکانپذیر است. ۳۰ تا ۴۰ درصد از منابع قابل وصول مالیاتی، در کشور تبدیل به فرار مالیاتی می شود. در صورتی که این منابع شناسایی شوند سالانه ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌توانیم از محل فرارهای مالیاتی درآمد داشته باشیم


وی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی اقتصاد ایران است که مورد توجه قرار نگرفته است. از طریق اجرای این قانون، حجم بالای مالیات وارد درآمدهای کشور خواهد شد؛ مالیاتی که به توده‌ها و مردم کاری ندارد.