اعطای تسهیلات از محل بند تبصره 18 قانون بودجه 97


Blogger

اجرای بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 در خصوص اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی


شرایط مشمولان استفاده از تسهیلات


1.طرح های نیمه تمام صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد


2.بازسازی و نوسازی واحدهای موجود


3.واحدهای صنعتی و معدنی فعال جهت سرمایه در گردش


4.کمک های فنی و اعتباری برای توسعه خوشه های صنعتی


شرایط تسهیلات اعطایی


1.سود تسهیلات برای مناطق محروم 12% و مناطق غیر محروم 14% می باشد.


2.سرمایه در گردش با بازپرداخت یکساله و به صورت ماهیانه می باشد.


3.سرمایه ثابت دارای حداکثر شش ماه دوره ساخت و حداکثر شش ماه دوره تنفس و حداکثر 5 سال دوره بازپرداخت می باشد.


4.ثبت نام از طریق سایت www.behinyab.ir صورت خواهد گرفت.