کمی صبور باشید
خوشبختي يعني...

By: Blogger / 1397/12/02

خوشبختي يعني...

✍دكتر هلاكويي

تحقیقات نشون داده احساس خوشبختی ناشی از داشتن ، در بهترین حالت فقط و فقط 100 روز دوام می آورد ، و بعد از آن ظرف داشتنه شما برای احساس خوشبختی خالی خواهد شد !

اگر فکر میکنین زن و شوهر خوب پیدا کردن شما رو خوشحال و خوشبخت میکنه به صد روز نمی رسه ، اگر فکر میکنید قدرت و مقامی داشتن شما رو به یه امنیت و آرامشی می رسونه اشتباه اونجا که اصلاً به صد روز که سهل به صد دقیقه هم نمیرسه ...

هدف من این نیست که بگم ثروت بده . یا زن و شوهر خوب بده . ابداً ، عرض من این نیست که قدرت یا مقام یا مدرک عیب و ایراد داره ، ابداً . 

اگر توی زندگی میخواید هر چی داشته باشید ، خبر بد براتون دارم ، زندگی تون با قبل از نداشتنش هیچ فرقی نمیکنه !

خوشبختی حس درونی شماست . یعنی : دوست داشتن و راضی بودن از خودتون . پذیرفتن و قبول کردن خودتون با همه ی عیب  ایراد ها و اشتباه هات !