حفظ ذخائر ارزی توسط بانک مرکزی در نه ماهه سال ۱۳۹۷

با وجود تحریم‌ها، بانک مرکزی دخائر ارزی کشور را در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار حفظ کرده است.


شایعات و انتشار اخبار جعلی در خصوص ته کشیدن ذخائر ارزی، در جهت تحریک مردم برای هجوم جهت خرید ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز صورت می گیرد.


صادرکنندگانی که ارزهای حاصل از صادرات را برنگردانده اند و سفته بازان سخت در پی افزایش نرخ ارز هستند.


دولت در صورتی که حسن نیت دارد، بایستی با اخلال گران ارزی و شایعه سازان و جوسازان و رسانه هایی که در پی افزایش نرخ ارز هستند، برخورد قاطع کند.


تاریخ ثبت : 1397/12/02