تولید کننده سیفتی باکس | بهداد طب ایمن ماهان

وجود سیفتی باکس یکی از ضروریات در همه بخش های درمانی و کل بخش هایی است که وسایلی سرو کار دارند که باعث جراحت می شود . سفتی باکس این امکان را به شما می دهد که سر سوزن و سرنگ را بدون هیچ گونه آسیبی از پایه جدا کنید .  بهداد طب ایمن ماهان به عنوان یک شرکت  تولید کننده سیفتی باکس که تمام استانداردهای لازم را برای تولید سیفتی باکس رعایت کرده است . تولید سفتی باکس با در نظر گرفتن کیفیت و قیمت مناسب صورت گرفته است . برای آشنایی با شرکت تولید کننده سفتی باکس بهداد طب ایمن ماهان (BTEM) به سایت BTEM مراجعه کنید.

 

 https://btem.ir/

نسرین الیاسی

نسرین الیاسی

با سلام این
نسرین الیاسی هستم و شما در حال مشاهده اطلاعات من هستید . ...
صفحه من

دیگر پست های مرتبط من

تولید محتوای دیجیتالی ایستگاها

ایــستگاها