کدام فعالیت زیان ده باید حذف شود ؟

کدام فعالیت زیان ده باید حذف شود ؟

در هر کسب و کاری بعضا ، بخش هایی از فعالیت زیان آور و بخش هایی سود آور است و زیان یک بخش از محل سود بخش دیگر جبران میشود 

در وضع موجود شرکت های بیمه ای در بخش بیمه ثالث و تکمیل درمان ، زیان می کنند و بقیه بخش ها کم و بیش ، سود آور اند ، شرکتهای بیمه ای زیان دو بخش یاد شده را از محل سود بخش های دیگر جبران می کنند 

بانکها نیز از محل وام های خرد به شدت سود می کنند و از محل وام های بالای صد میلیارد تومان به شدت زیان می کنند ( ٨٠ درصد این قبیل وام ها نه معوق میشود و نه پرداخت میشود فقط تمدید میشود ) بانکها زیان وام های کلان را از طریق سود وام های خرد تلاش می کنند جبران کنند که نمی توانند 

یک شرکت در بعضی از قسمت ها زیان آور است و اگر آن فعالیت قطع شود به ماموریت شرکت آسیبی نمی رسد اما شرکت زیان این قسمت را از محل سود قسمت دیگر در همان شرکت جبران می کند 

اگر شما در کسب و کار خود ، ٢٠ درصد فعالیت ها که زیان آور است را متوقف کنید هیچ انفاق مهمی نمی افتد 

فقط باید یک بازاندیشی در ساختار هزینه و درآمد داشته باشید 

هشتاد درصد از سود فعال اقتصادی از محل ٢٠ درصد از فعالیت های او تامین میشود 

شما اگر ٢٠ درصد از کارهایی را که انجام می دهید از فردا حذف کنید ، هیچ اتفاقی در کسب سود شما نمی افتد 

Blogger

Blogger

با سلام این
Blogger هستم و شما در حال مشاهده اطلاعات من هستید . ...
صفحه من

دیگر پست های مرتبط من

تولید محتوای دیجیتالی ایستگاها

ایــستگاها