هنوز درباره نرخ بنزین تصمیمی گرفته نشده است


Blogger

🔹غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس:


🔹بر اساس لایحه بودجه سال ۹۸  بودجه عمومی دولت در سناریوی نخست با فروش روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت به قیمت هر بشکه ۵۴ دلار و درآمد ۴۰۷هزار میلیارد تومان و سناریوی دوم با فرض فروش نفت به قیمت بالاتر و درآمد ۴۴۷هزار میلیارد تومان است.


🔹هنوز درباره نرخ بنزین تصمیمی گرفته نشده است، مجلس و دولت هنوز به یک مدل اجماعی برای تغییر نرخ بنزین نرسیدند.


🔹حدود ۹۰۰هزار میلیارد تومان یارانه پنهان وجود دارد که از این میزان یارانه مربوط به انرژی از جمله، آب، برق، نفت و بنزین و مانند آن تقریباً نزدیک به بودجه کل کشور است که این موضوع منطقی نیست اما نماینده ها و دولت ملاحظه مردم را می کنند.