بهترین سال خود را طراحی کنید

بهترین سال خود راطراحی کنید  

در هر موردی که میخواهید پیشرفت داشته باشید ویا در اینده خود را کجا میبینید  (اندامی مناسب، پول، تحصیلاتو ..... ) خیلی از مردم در حال تاختن با اسب عادت هایشان هستند . بدون اینکه درمورد مقصدشان نظری داشته باشند . حال زمانی است که افسار زندگی خود را به دست بگیرید وآن را به سوی مسیری هدایت کنید  که خودتان میخواهید.
فرآیند ثبت وقایع را آغاز کنید  آغازاین کار در

زندگی تان انقلابی ایجاد خواهد کرد وبطور  شگفت انگیزی شیوه زندگی تان تغییر  خواهکرد     

افراد موفق لزوما" با هوش تر یا نابغه نیستند

این عادتهای آنهاست که باعث میشود مطلع تر، هوشیار تر، شایسته تر و دارای مهارتهای بیشتر و آماده تر باشند

عادتهای خوب را در نقاط ضعف و بی نظمی خود توسعه دهید و تبدیل شدن به مخلوقی دارای عادتهای موفق باشید

با تلاش مستمر و کافی هر رفتاری خوب یا بد در طول زمان

خود آگاه خواهد شد با اینکه بیشتر عادت هایمان را نا آگاهانه توسعه

 

داده ایم(با تقلید از والدین مان واکنش در برابر شرایط فرهنگ،جامعه با ایجاد مکانیزهام های مقابله)میتوانیم تصمیم بگیریم و آنها ر ا تغییر دهیم.
به عبارت دیگر از آنجا که شما عادت های کنونی تان را فرا گرفته اید ، میتوانید به طور متقابل عادات مضر را حذف کنید.
میدانیم استفاده از کمربند لاغری  هرگز سایز کمرتان را کاهش نمیدهد .
این را درک کرده ایم که سه ساعت تماشا کر دن تلویزیون ما را از اختصاص آن زمان بر خواندن یک کتاب یا برنامه صوتی آموزنده محروم میکند.
خوب میدانم خریدن کفشهای ورزشی خاص ما را قهرمان ماراتن نمیکند.
پس برای چه این چنین خود را اسیر عادات بد کرده ایم چون نیازمان به خشنودی مقطعی میتواند ما را به موجوداتی منفعل و بی فکر تبدیل کند 
اگر به ساندویچ یک گاز بزنید و ناگهان زمین بخورید و دچار حمله قلبی شوید هرگز سراغ لقمه دوم نخواهید رفت اگر پک بعدی سیگار  بلاا فاصله صورت تان 85 ساله کند هرگز به سیگار کشیدن ادامه نخواهید داد و اگر تکه ای کیک بلاا فاصله 20 کیلو گرم به وزن شما اضافه کند خواهید گفت خیلی ممنون میل ندارم.

زمان بیدار شدن فرا رسیده است، باید باور کنید تکرار عادت های بد میتواندمنجر به ایجاد فاجعه در زندگی تان شود . کوچکترین تغیر در رویه زندگی تان میتواند منجر به نتایج خیلی بزرگ شود. تغیرات کوچک و به ظاهر ساده و بی اهمیت میتواند در شما انقلابی ایجاد کند ریشه کن کردن عادت های بد  سخت و طاقت فرسا  میباشد، این کار نیازمند نیرویی بیش از اراده است. نیروی اراده به تنهایی

نمیتواند این عادت هارا ریشه کن کند در ادامه خواهم گفت در کنار اراده چه چیز دیگری به شما کمک میکند 

 

اشتراک گذاری

دیدگاهی بنویسید

شما به عنوان 09134715232 وارد شده‌اید. خروج

مطالب مرتبط