وضعیت ده کسب و کار در مقایسه با یکدیگر


Blogger

✍️محمد حسین ادیب


1.سود کسب و کار ، بیش از سود خرید مسکن است 


2.سود آور ترین بیزینس از ٧ مهر تا دوم دی


نگهداری ریال ، ریال نسبت به دلار افزایش ٣۵ درصدی داشت


3.سرمایه گذاری در بخش مسکن با لحاظ خواب دوران سرمایه گذاری : غیر اقتصادی


برای محاسبه خواب سرمایه معادل سود سپرده یک ساله هزینه محاسبه کنید در غیر این صورت زیان می کنید و زیان را محاسبه نمی کنید 


4.سود اور ترین کسب : صادرات غیر قانونی  فرآورده نفتی به ترکیه و افغانستان 


5.چه کالایی طی پنج سال آینده بیش از همه گران می شود : انرژی 


6.چه سرمایه گذاری طی پنج سال آینده بالاترین بازدهی را دارد ؟  


سرمایه گذاری در زمین کشاورزی در مناطق پر آب


7.چه مشاغلی به شدت رو به رشد است ؟ 


مشاغل مرتبط با تعمیر و نگهداری 


 8.وضعیت شرکت های بزرگ : ٨٠ درصد شرکتهای بزرگ به زیان دهی رسیده اند و با استقراض یا وام ، زیان را جبران می کنند 


9.وضعیت بانکها : سود سپرده گذار از محل زیان وام گیرنده پرداخت میشود ، بانکها بر اساس عایدی باید ٧ درصد به سپرده ، سود پرداخت کنند اما ٢٠ درصد سود پرداخت می کنند 


10.وضعیت مسکن در دبی : زیان ٧٠ درصدی کسانی که در دبی واحد مسکونی خریدند