تحلیل شرایط روز

تحلیل شرایط روز

      

✍️محمد حسین ادیب

🔹دلار از ١٢ هزار تومان که عبور کرد مصرف به شدت واکنش نشان می دهد

🔹دلار از ١٢ هزار تومان که عبور کرد مصرف کالاهای خارجی در ٩٠ درصد موارد به ١٠ درصد سال ٩۶ کاهش می یابد

🔹در ده درصد موارد برخی از مصارف به خصوص کالا و خدمات اوژانسی ( مثل کالا و خدمات مرتبط با تعمیر و نگهداری) نمی تواند کاهش یابد

🔹در واقع با عبور دلار از ١٢ هزار تومان ، مردم؛  مصارف غیر  اوژانسی را متوقف می کنند

🔹فروش فعالین اقتصادی مرتبط با کالا و خدمات غیر اورژانسی ، آنقدر کاهش یافته که هزینه اداره بیزینس را پوشش نمی دهد

📈هشت دسته از فعالین در معرض فشار حداکثری اند :

1.کسانی که محل کار از خودشان ندارد

2.کسانی که پرسنل مازاد دارند

3.کسانی که بدهکارند

4.کسانی که به قوانین مسلط نیستند و راهکار پرداخت کمتر مالیات را نمی دانند

5.کسانی که به قوانین مرتبط با کسب و کار خود مسلط نیستند( علاوه بر قوانین مالیاتی)

6.کسانی که نسیه می فروشند.

7.کسانی که مشتری های وفادار خود را در نوسانات اقتصادی رنجانده اند

8.کسانی که در بیزینس هایی فعال اند که سود آنها از محل زیان دیگری تامین می شود

در بیزینس هایی فعال باشید که سود شما از محل سود دیگران تامین شود و نه زیان دیگران 

Blogger

Blogger

با سلام این
Blogger هستم و شما در حال مشاهده اطلاعات من هستید . ...
صفحه من

دیگر پست های مرتبط من

تولید محتوای دیجیتالی ایستگاها

ایــستگاها