نرخ ارز


Blogger

طبق پیش‌بینی، شاهد تشکیل کف دلار در حدود ۹۷۰۰ تومان بودیم؛ رشدی که در حال رخ دادن است در اصل اصلاح ریزش های قبلیست؛در ۱۲۰۰۰ تومان با ابر مقاومت روبروست؛این اصلاح یا در همین حدود پایان یافته است و یا نهایت ۶ تا ۱۰ روز و تا ۱۲۵۰۰ الی ۱۳۵۰۰ ادامه خواهد داشت.


سپس احتمالاً مقداری کاهش قیمت و یا اصلاح زمانی رخ دهد و البته تشکیل کف جدید بسیار بعید است.به‌نظر می‌رسد در بهار ۹۸، [افزایش] مرحلهء بعدی [نرخ] ارز اتفاق بیافتد.