افزايش قيمت كالاها


Blogger

اگر به قیمت تمام مارکت ها توجه کنید، در این دو ماه،  قیمت ها نسبت به دوماه پیش افزایش داشته، و افزایشش پلکانی و بصورت اهسته و پیوسته...یعنی جناب همتی فقط باسیاست هایش توانسته از جهش فنر دلار بکاهد، و بهیچ عنوان ریزش و ثبات در اعداد پایینی نداشتیم،،و پس از هر اصلاح دوباره صعوداغاز شده است 


و این نشات گرفته از اثرات تحریم های امریکا می باشد