کدام گردش حساب‌ها مشمول اخذ مالیات نمی‌شود؟

کدام گردش حساب‌ها مشمول اخذ مالیات نمی‌شود؟

موضوع اخذ مالیات از حساب‌های بانکی اگرچه از همان ابتدای کار، سر و صدای بسیاری ایجاد کرده و برخی را نسبت به ورود سازمان امور مالیاتی به بررسی حساب‌های بانکی، نگران کرده است، اما به هر حال دولت می‌گوید که باید از افرادی که گردش مالی بالا در حساب‌های بانکی دارند، مالیات دریافت کند تا به نوعی عدالت مالیاتی برقرار شود.

کدام گردش حساب‌ها ملاک تشخیص درآمد مشمول مالیات نیست؟

در این میان، قوانین می‌گوید که در صورت بررسی گردش حساب بانکی و رسیدگی توسط سازمان امور مالیاتی، مواردی هم وجود دارد که ملاک تشخیص درآمد مشمول مالیات نیست. به این معنا که تراکنش‌هایی که موید گردش وجوه بین حساب‌های مختلف بانکی یک مودی است، به عنوان درآمد منظور نخواهد شد؛ ضمن اینکه مبالغ واریزی به حساب مودی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات است، ماهیتا به عنوان درآمد تلقی نمی‌شود.

از سوی دیگر، وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اشخاص، ماهیتا به عنوان درآمد تلقی نشده و می‌بایست برابر مقررات مربوط، آثار مالیاتی آن‌ها مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. در عین حال در صورتی که مودی دارای درآمد‌هایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره یا سایر منابع باشد، این موارد می‌بایست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوطه بررسی شود.

چنانچه مواردی به یکی از فعالیت‌های موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم اشتغال داشته باشد، وجوه واریزی مرتبط با درآمد‌های ناشی از فعالیت‌های مذکور، از سایر مبالغ واریزی تفکیک و مطابق با مقررات مربوطه در مورد آن اقدام خواهد شد، ضمن اینکه چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنا بر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار می‌گیرد

وجوه واریزی که مالیات آن‌ها بر اساس مقررات قانون مالیات‌های مستقیم به صورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و یا فروش املاک دریافت می‌شود، جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و حسب مقررات موضوعه اقدام می‌شود و در نهایت، چنانچه وجوه واریزی از مصادیق غیرمشمول مالیات و یا درآمد‌های معاف از مالیات باشد، با رعایت مقررات در محاسبات، در مورد آن تصمیم گیری صورت می‌گیرد.

Blogger

Blogger

با سلام این
Blogger هستم و شما در حال مشاهده اطلاعات من هستید . ...
صفحه من

دیگر پست های مرتبط من

تولید محتوای دیجیتالی ایستگاها

ایــستگاها