مزاياي در آغوش گرفتن

مزاياي در آغوش گرفتن

تحقیقات بر روی افراد بزرگسال نشان داده است:

افرادى كه در كودكى به اندازه كافى در آغوش كشيده شده اند در بزرگسالى از سلامت بيشتر روانى بهره مند هستند. كمتر به افسردگى دچار می شوند و بيشتر توانايى همدلی و درك متقابل خواهند داشت. اين افراد تاب آوری بهترى در مقابل اضطراب و استرس در زندگى دارند.

پس بدون نگرانى فرزندتان را در آغوش بگيريد و از بغلی شدنش نترسيد.

Blogger

Blogger

با سلام این
Blogger هستم و شما در حال مشاهده اطلاعات من هستید . ...
صفحه من

دیگر پست های مرتبط من

تولید محتوای دیجیتالی ایستگاها

ایــستگاها