نكات مهم در خصوص ويتامين ها


Blogger

15 نشانه که به شما میگوید کمبود ویتامین دارید 1. درد در انگشت ها، پشت ساق پا وکف پا (کلسیم، پتاسیم منیزیم)

 2. شکاف در گوشه لب ها (گروه ویتامین B)

 3. احساس خستگی (B2)

 4. خواب رفتن و کرخی دست و پا( B6و B12)

 5. جوشهای قرمز در بازوها و گونه ها( AوD)

 6. افسردگی (D)

 7. ریزش موی شدید (B)

 8. اختلالات دید شبانه (A)

 9. بی اشتهایی (B)

 10. حالت تهوع، یبوست و نفخ (B12)

 11. خونریزی لثه و زخمهایی که دیر خوب میشن (C)

 12. سردرد و سر گیجه (B3)

 13. اسهال (B9)

 14. بی خوابی (B5) 1. خشکی پوست A وB