اقدامات بانك مركزي در حوزه پولي و ارزي

اقدامات بانك مركزي در حوزه پولي و ارزي

رييس بانك مركزي: اقدامات مهمی در حوزه پولی انجام می دهیم اما به تدریج ظرف دو هفته آینده بازار متشکل ارزی راه اندازی مي شود که به صورت اسکناس انجام می شود

بانک مرکزی در بازار متشکل نقش بازارساز را دارد

دستور دادم هرکس ارز می گیرد اطلاعاتش به صورت شفاف برای همگان افشا شود تا همه اطلاع داشته باشند که چه کسی چه مقدار ارز گرفته است

یکی از دغدغه های بنده به حداقل رساندن فساد در حوزه ارز هست.

Blogger

Blogger

با سلام این
Blogger هستم و شما در حال مشاهده اطلاعات من هستید . ...
صفحه من

دیگر پست های مرتبط من

تولید محتوای دیجیتالی ایستگاها

ایــستگاها