جزئیات طرح سهمیه بندی بنزین

جزئیات طرح سهمیه بندی بنزین

حاجی دليگانی،عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

در این طرح پیش‌بینی شده است که به ازای هر کد ملی در روز یک لیتر به حساب سرپرست خانوار واریز شود که بر این اساس یک خانواده‌ چهار نفره در ماه 120 لیتر بنزین سهمیه دارند و می‌توانند هر قدر می‌خواهند از این سهمیه مصرف کنند.

طبق پیش‌بینی‌ها این سهمیه ها در کارت افراد قرار می‌گیرد و می‌توانند تمام یا بخشی از آن را به قیمت آزاد بفروشند و یا صادر کنند. در واقع بر اساس این طرح سهمیه بنزین قابل نقل‌ و انتقال است

Blogger

Blogger

با سلام این
Blogger هستم و شما در حال مشاهده اطلاعات من هستید . ...
صفحه من

دیگر پست های مرتبط من

تولید محتوای دیجیتالی ایستگاها

ایــستگاها