«هفته فیلم اروپایی» افتتاح شد/ رخداد مهم فرهنگی بین اروپا و ایران

روابط اتحادیه اروپا و ایران روابط اتحادیه اروپا و ایران به مجموعه روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان ایران و اتحادیه اروپایی، از زمان تأسیس این اتحادیه گفته می‌شود. این روابط همواره تحت تأثیر تحولات سیاسی و اجتماعی ایران یا سایر کشورهای خاورمی ...

ادامه مطلب