کتاب آموزش کاربردی ( Arc GISمقدماتی)

کتاب آموزش کاربردی ( Arc GISمقدماتی)
مولفان: سعید جوی زاده ، منیژه براهیمی، میلاد قمرزاده، مسلم شمشیری
فهرست مطالب
فصل اول: سیستم های اطلاعات جغرافیایی
تعریف سیستم اطلاعات جغرافیایی
ارکان و مولفه های اصلی GIS
تاریخچه مختصر GIS
سر تحول GIS
انواع مدل در GIS
دستگاه مختصات جغرافیایی
تعریف سیستم تصویر
سیستم های تصویرو نقشه ها
سیستم تصویر جهانی مرکاتور جانبی ()UTM
سیستم ژئودتیک جهانی
سیستم مختصات لامبرت هم شکل
انواع فرمت های GIS
مراحل انجام یک پروژه در GIS
فصل دوم: آشنایی با محیط Arc MAP
معرفی نرم افزار Arc MAP
آشنایی با محیط Arc MAP
جدول مندجات
طریقه اضافه کردن نوارها در محیط Arc MAP
بازکردن یک پروژه
وارد کردن دادهها در Arc MAP انواع روش های ذخیره کردن یک پروژه در Arc MAP
فصل سوم: ژئورفرنس کردن یا زمین مرجع کردن
انواع ژئورفرنس
تغییر مختصات فایل های دسترسی
تعریف سیستم تصویر برای لایه س اطلاعاتی در نرم افزار Arc GIS
استفاده از Google earthدر زمین مرجع کردن
فصل چهارم: جداول توصیفی
ساختار جدول ها در GIS
نمایش یک Table
ابزارهای موجود در جدول توصیفی
دیگر تغییرات در جدول اطلاعات توصیفی
چگونه دو جدول توصیفی را با هم مشاهده کنیم؟
ایجاد یک جدول اطلاعاتی جدید
فصل پنجم: اتصال و ارتباط جداول
اتصال جدول ها به یکدیگر
ارتباط بین جدول ها
روش های مختلف دسترسی به Joinو Relate
روش های اتصال اطلاعات توصیفی یک جدول به جدول دیگر
حذف کردن یک جدول متصل شده
ارتباط دو جدول اطلاعات توصیفی با یکدیگر
حذف کردن یک جدول ارتباط یافته
اتصال بر مبنای ارتباط فضایی
فصل ششم: استفاده از GPSدر GIS
GPS چیست؟ طریقه وارد کردن اطلاعات GPSبه GIS
فصل هفتم: گراف
تعریف گراف
انواع نمودارها
روش های ایجاد نمودار در نرم افزار Arc MAP
فصل هشتم: روش تهیه گزارش در Arc MAPیا Report
Geodatabase وShape file :فصل نهم
شیب فایل چیست؟
Shape file طرز تهیه
چیست؟Geodatabase 
فصل دهم: رقومی کردن نقشه ها یا ترسیم عوارض
تعریف رقومی کردن
مراحل رقومی سازی نقشه
فصل یازدهم: نماد
تعریف
نمادسازی
انواع نقشه های موضوعی براساس تکنیک نمادگذاری
تغییر رنگ و شکل عوارض
طبقه بندی عوارض لایه ها
فصل دوازدهم: برچسب گذاری
راه اول
راه دوم
تبدیل برچسب به Annotationفصل سیزدهم: ایجاد و مدیریت گراف ها
دسترسی به نوارابزار DRAW
آشنایی با نوار ابزار DRAW
فصل چهاردهم: مدیریت انتخاب ها
عملیات پرس و جو را می توان به چندین روش انجام داد
کاربرد سایر دستورات Selection
Geoprocessing :فصل پانزدهم
اصول اساسی در پردازشهای مکانی
تعیین حریم
Clip 
برش زدن فایل های رستری
Intersect 
Union 
Merge 
Dissolve 
فصل شانزدهم: استفاده از لایه های CADو DGNدر GIS
تبدیل فایل های CADبه GIS
نحوه تبدیل فایل CADبه Shape file
نحوه تبدیل فایل CADبه Geodatabase
داده های سازمان نقشه برداری با فرمت DGN
روش تبدیل DGNبه GIS
فصل هفدهم: تبدیل لایه های GISبه فرمت Google earthو برعکس
Layer To KML 
Map To KML 
KML To Layer 
Hyperlink وBookmark :فصل هجدهم نحوه دسترسی به ابزار Bookmark
Bookmark روش ایجاد
Bookmark مدیریت
روش استفاده از Bookmark
Hyperlink 
Hyperlink مدیریت
فصل نوزدهم: ساخت نقشه و ارایه آن برای چاپ
چیدمان نقشه
عناصر چیدمان نقشه
مهم ترین اطلاعات مورد استفاده در چیدمان نقشه
Layout View محیط
اضافه کردن Gridبه نقشه
روش ساخت اطلس در GIS
MAP Book روش ساخت
MAP Book تنظیمات
پیوست: مراحل نصب نرم افزار Arc GIS3.01
منابع و مآخذ
واژگان بکاررفته در این کتاب


اطلاعات تماس

07132320953 , 09382252774
ایران شیراز-چهار راه حکیمی-خیابان فلسطین-جنب کفش فروشی چنته

http://www.gisland.org

شما هم میخواید همین حالا شغلتون رو در گوگل ثبت کنید ؟

عضویت رایگان

نظرات


توجه : نظرها و نکات مطرح شده در زیر آگهی های مربوط به بازدید کننده ها و مهمانان عزیز سایت میباشد
جنسیتلطفاً کمی صبر کنید