یحیی قنبرپور

09367186092 , 09367186092
امروز : 1397/11/01 /

یحیی قنبرپور


با سلام این یحیی قنبرپور هستم کارشناس ارشد آمار ریاضی و مدرس دانشگاه و شما در حال مشاهده اطلاعات من هستید .


تدریس آمار کلیه رشته های تحصیلی در تمام مقاطع
تدریس آمار کلیه رشته های تحصیلی در تمام مقاطع
تدریس آمار کلیه رشته های تحصیلی در تمام مقاطع

مطالب من