سمیه پهلوانی

pajuha2017

سمیه پهلوانی

PAJUHA2017
Phone

09357258425

Mobile

09357258425

Iran

گزیده ها از سمیه پهلوانی


تحلیل آماری مقالات و پایان نامه

گروه علمی "پژوها" متخصص در زمینه های :

🔹تحلیل آماری مقالات و پایان نامه lisrel, Amoos, spss, Eviews و Stata, ...
🔸تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری
🔹شناسایی و اولویت بندی ahp,topsis,delphy,ANP
طراحی پرسشنامه رشته های مدیریت ، روانشناسی و ... ( با قیمت مناسب)

09357258425
www.pajuha.ir
info... ( ادامه )

گالری تصاویر سمیه پهلوانی