FARDIS

09390858526 ,
امروز : 1397/11/01 /

fardisساعت های کرونوگراف 300 متری
ارایه سری جدید ساعت های کرونوگراف 300 متری
ساعت حرفه ای ورزشی( ضد خش و ضد آب تا عمق 200 متری)
ساعت نظامی غواصی حرفه ایی عمیق اتوماتیک (1000 متری
ساعت نظامی غواصی حرفه ایی عمیق (1000 متری)
ساعت حرفه ای ورزشی( ضد خش و ضد آب تا عمق 200 متری)

مطالب من