مهندس توکلیان

kosarabferdos

مهندس توکلیان

KOSARABFERDOS

گزیده ها از مهندس توکلیان


تصفیه آب خانگی و صنعتی

مجموعه کوثرآب فردوس فعالیت خود را ازسال 1379در زمینه طراحی و اجرای سیستم های تصفیه آب با درنظرگرفتن به روزترین استانداردهای رایج و تامین انواع آب های صنعتی و تولید آب مقطر موردنیاز شرکت ها آغازنموده است... ( ادامه )

گالری تصاویر مهندس توکلیان