حاجی کمالی

09125160140 ,
امروز : 1397/11/04 /

حاجی کمالیروکش غلتک و چرخ توپر با لاستیک ویژه
روکش غلطک و رول با لاستیک
روکش غلطک با لاستیک
روکش لاستیکی چرخ های توپر
پوشش لاستیکی ضد اسید مخازن و قطعات ( رابرلاینینگ )
روکش غلطک با لاستیک

مطالب من