کلیه خدمات بازرگانی

واردات ، صادرات (چین،ایران،عراق) واردات تجهیزات اکترونیکی واردات تجهیزات مغناطیسی،مگنت ها و اهنرباها انجام حوالجات ارزی (چین،عراق) خرید و بازرگانی کالا در(چین،عراق) ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور جستجو و انتخاب بهترین تامین کننده (چین) معرفی شرکت های ...

ادامه مطلب