الوانکار

ehalvankar

الوانکار

EHALVANKAR
Phone

09123046459

Mobile

ایران

گزیده ها از الوانکار


کناف ایران- طراحی و اجرا- نازلترین قیمت09123046459

سیستم های ساخت خشک کناف متشکل از دو بخش زیرسازی و نصب پنل یا گچ برگ کناف می باشد. معمولاً 60% از قیمت کناف در سقف مربوط به زیرسازی و 40 درصد از آن مربوط به نصب پنل است. دو نوع سقف کناف برای اجرا با توجه به دارا بودن ویژگیهای فضای موجود قابل اجرا است که در مصرف مصالح موثر است. سقف تیپ A و تیپ B که در اجرای زیرسازی با یکدیگر متفاوت هستند. در سقف تیپ ... ( ادامه )

گالری تصاویر الوانکار