عضو سابقه دار
حساب تأیید شده و متعلق به فرد یا سازمان نماینده است.

تماس

 • 02177130540 09381243266
 • hosseinianmr@yahoo.com

با سلام این dorrinpethospital هستم و شما در حال مشاهده اطلاعات من هستید .

متن کامل بستن

آگهی های دکتر حسینیان دکتر ایرانی نژاد

اطلاعات تماس

 • مریم
  مریم شنبه 19 مرداد 1398 : 1398-05-190:11:34

  سلام یک سگ خانگی میخواستم

 • سعید
  سعید یکشنبه 25 تیر 1396 : 1396-04-25

  فروشنده کلیه o مثبت هستم با قیمت 26 میلیون تومان. سی و پنج ساله هستم. آزمایش هم دادم و سالم سالم هستم با این ایمیل مکاتبه کنید saeedza1360@gmail.com

 • سعید
  سعید یکشنبه 25 تیر 1396 : 1396-04-25

  فروشنده کلیه o مثبت هستم با قیمت 26 میلیون تومان. سی و پنج ساله هستم. آزمایش هم دادم و سالم سالم هستم با این ایمیل مکاتبه کنید saeedza1360@gmail.com

 • Habib
  Habib شنبه 24 تیر 1396 : 1396-04-24

  سلام چندین سری اگهی گذاشتم زنگ خور هم نداشتم بنده فروشنده کلیه هستم باگروه خون او مثبت اگر کسی پیاموو میخونه لطفا به هرشکلی که در توانش هست واگاهی داره کمک بکنه . اگر کسی تو تهران وقم قزوین واراک وزنجان وکاشان استانهای نسیصد کیلومتری به تهرا ن. خریداری جایی که بشه راحت تر فروخت را بلد هست برام پیامک بزنه دلیل فروش مهاجرت قیمت 80 +پورساند معرف خسته شدم اگه قراره توکشوری که کلیه بفروشم میخوام هیچ وقت تو نباشم مرسی واسه خون نشم وقت میذارین 09033273413

 • Habib
  Habib شنبه 24 تیر 1396 : 1396-04-24

  سلام چندین سری اگهی گذاشتم زنگ خور هم نداشتم بنده فروشنده کلیه هستم باگروه خون او مثبت اگر کسی پیاموو میخونه لطفا به هرشکلی که در توانش هست واگاهی داره کمک بکنه . اگر کسی تو تهران وقم قزوین واراک وزنجان وکاشان استانهای نسیصد کیلومتری به تهرا ن. خریداری جایی که بشه راحت تر فروخت را بلد هست برام پیامک بزنه دلیل فروش مهاجرت قیمت 80 +پورساند معرف خسته شدم اگه قراره توکشوری که کلیه بفروشم میخوام هیچ وقت تو نباشم مرسی واسه خون نشم وقت میذارین 09033273413

 • Habib
  Habib شنبه 24 تیر 1396 : 1396-04-24

  سلام چندین سری اگهی گذاشتم زنگ خور هم نداشتم بنده فروشنده کلیه هستم باگروه خون او مثبت اگر کسی پیاموو میخونه لطفا به هرشکلی که در توانش هست واگاهی داره کمک بکنه . اگر کسی تو تهران وقم قزوین واراک وزنجان وکاشان استانهای نسیصد کیلومتری به تهرا ن. خریداری جایی که بشه راحت تر فروخت را بلد هست برام پیامک بزنه دلیل فروش مهاجرت قیمت 80 +پورساند معرف خسته شدم اگه قراره توکشوری که کلیه بفروشم میخوام هیچ وقت تو نباشم مرسی واسه خون نشم وقت میذارین 09033273413

 • Habib
  Habib شنبه 24 تیر 1396 : 1396-04-24

  سلام چندین سری اگهی گذاشتم زنگ خور هم نداشتم بنده فروشنده کلیه هستم باگروه خون او مثبت اگر کسی پیاموو میخونه لطفا به هرشکلی که در توانش هست واگاهی داره کمک بکنه . اگر کسی تو تهران وقم قزوین واراک وزنجان وکاشان استانهای نسیصد کیلومتری به تهرا ن. خریداری جایی که بشه راحت تر فروخت را بلد هست برام پیامک بزنه دلیل فروش مهاجرت قیمت 80 +پورساند معرف خسته شدم اگه قراره توکشوری که کلیه بفروشم میخوام هیچ وقت تو نباشم مرسی واسه خون نشم وقت میذارین 09033273413

 • Habib
  Habib شنبه 24 تیر 1396 : 1396-04-24

  سلام چندین سری اگهی گذاشتم زنگ خور هم نداشتم بنده فروشنده کلیه هستم باگروه خون او مثبت اگر کسی پیاموو میخونه لطفا به هرشکلی که در توانش هست واگاهی داره کمک بکنه . اگر کسی تو تهران وقم قزوین واراک وزنجان وکاشان استانهای نسیصد کیلومتری به تهرا ن. خریداری جایی که بشه راحت تر فروخت را بلد هست برام پیامک بزنه دلیل فروش مهاجرت قیمت 80 +پورساند معرف خسته شدم اگه قراره توکشوری که کلیه بفروشم میخوام هیچ وقت تو نباشم مرسی واسه خون نشم وقت میذارین 09033273413

 • هنوز برای این مطلب نظری داده نشده است

فرم تماس


لطفاً کمی صبر کنید

DORRINPETHOSPITAL

دکتر حسینیان دکتر ایرانی نژاد