استخدام کارپاره وقت در سراسر کشور

فعالیت فرهنگی آموزشی در زمینه آموزش رباتیک در مراکز آموزشی ( مدارس، مهدکودک ها، آموزشگاه ها، کانون ها، پژوهشسراها، فرهنگسراهای شهرداری، ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی و... ) در مجموع خود شما هیچ محدودیتی از لحاظ منطقه ندارید. بدون نیاز به دفتر کا ...

ادامه مطلب