علی دوستی پور

پیمانکاری صنعتی مسکونی کلبه

گزیده ها از علی دوستی پور


پیمانکاری صنعتی مسکونی کلبه

باسلام واحترام
گروه پیمانکاری صنعتی مسکونی کلبه
. •••••••••••••••••••••••
مجری کلیه کارخانه ها،کارگاه ها،بناهای مسکونی، انجام اسکلت های فلزی،بتنی،ساخت،نصب وپوشش سوله های سبک و سنگین
فعالیت های بتنی،ارماتورها؛شناژوفندانسیونها،استخرومخازن وتامین نیروهایی اجرایی
سرپرستی پروژه وکارگاه ها
تامین تهیه انواع سنگ... ( ادامه )

گالری تصاویر علی دوستی پور