ثبت
-��������������-������-��������-

27/12/1396| کنتور دیجیتال مایع | 09128057066

27/12/1396| فروش انواع دیسپنسر و تلمبه پمپ بنزین | 09128057066

27/12/1396| اعطای نمایندگی خدمات و فروش لوازم پمپ بنزین | 09128057066

27/12/1396| مکان یابی زمینهای مناسب جهت ساخت واحداث پمپ بنزین | 09128057066

27/12/1396| کنتور روغن |

27/12/1396| احداث و ساخت جایگاه پمپ بنزین و سی ان جی در خارج کشور | 09128057066

27/12/1396| تامین کننده انواع لوازم و قطعات پمپ بنزین و جایگاه سوخت رسانی | 09128057066

27/12/1396| چرخهای سرکیسه دوز یوهان | 02155611144

27/12/1396| انواع چرخهای سرکیسه دوز و گونی دوز | 02155611144

27/12/1396| جالکو تولیدکننده نخ سرکیسه دوزی درجه 1 | 02155611144

27/12/1396| نمایندگی انحصاری چرخهای سرکیسه دوزی نیولانگ ژاپن | 02155611144

27/12/1396| نمایندگی انحصاری چرخهای سرکیسه دوزی ژاپن و تایوان و چین | 02155611144

27/12/1396| نمایندگی چرخ سرکیسه دوز میلیون تایوان | 02155611144

27/12/1396| طراحی سایت حرفه ای (وب سازان خزر( | 01132256877

27/12/1396| خدمات پس از فروش | 02166581169-02166581032

27/12/1396| فروش فیلامنت PLA مارک ESUN درجه یک پرینتر سه بعدی | 09335310446

27/12/1396| خدمات پرینت سه بعدی در تبریز و سراسر کشور | 09335310446

27/12/1396| فروش فیلامنت ABA مواد مصرفی پرینتر سه بعدی | 09335310446

27/12/1396| اخذ رتبه ، گرید ، grade ، صلاحیت پیمانکاری | 02133412774

27/12/1396| چاپ کارت ویزیت ، تراکت | 02155100372

27/12/1396| خدمات مالی در شرکت حسابداری | 02188390282

27/12/1396| شرکت حسابداری حسابرسی | 02188390282

27/12/1396| آموزش حسابداری | 02188390282

27/12/1396| اجاره خدمات نمایشگاهی | 02122371392

27/12/1396| اجاره خدمات نمایشگاهی | 02122371392

27/12/1396| دستگاه جوش 110دستی پلی اتیلن مدل (B M110) بارینکو | 32773025-32774189-026

27/12/1396| دستگاه جوش فاضلابی B MW 160 | 32773025-32774189-026

27/12/1396| دستگاه جوش 1000 هیدرولیک B H 1000 | 32773025-32774189-026

27/12/1396| دستگاه جوش 800 هیدرولیکB H 800 | 32773025-32774189-026

27/12/1396| دستگاه جوش 1200 هیدرولیک B H 1200 | 32773025-32774189-026

27/12/1396| دستگاه جوش 400 هیدرولیک B H 400 | 32773025-32774189-026

27/12/1396| دستگاه جوش 200 دستی پلی اتیلن مدلB_H200 بارینکو | 32773025-32774189-026

27/12/1396| تجهیزات جوش و برش پلی اتیلن بارینکو | 02632774189-02632773025

27/12/1396| دستگاه جوش 630 هیدرولیکB H630 | 32773025-32774189-026

27/12/1396| دستگاه جوش دستی160مدل (B M160) بارینکو | 32773025-32774189-026

27/12/1396| دستگاه جوش 160 هیدرولیک دستی پلی اتیلن مدل B S160بارینکو | 32773025-32774189-026

27/12/1396| دستگاه جوش 200 دستی پلی اتیلن مدلB M200 بارینکو | 32773025-32774189-026

27/12/1396| دستگاه جوش 250 هیدرولیک پلی اتیلن مدل B H250 بارینکو | 02632773025-02632774189

27/12/1396| منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well | 02136059492 / 02133902487 (بجز شنبه ها)

27/12/1396| رله ارت فالت فرر تابلویی X48DS Frer رله ارت فالت فرر ریلی X52DS Frer | 02136059492 / 02133902487 (بجز شنبه ها)

27/12/1396| شارژر صنعتی باطری ،شارژر باتری گلداستار ، ، نمایندگی شارژر اتوماتیک صنعتی باطری 12 ولت ، 24 ولت، GoldStar | 02136059492 / 02133902487 (بجز شنبه ها)

27/12/1396| LRS 50 ، منبع تغذیه 50 وات ، LRS 50 24 ، منبع تغذیه کف خواب 24 ولت 2 2 آمپر، LRS 50 12 ، منبع تغذیه 12 ولت 4 2 آمپر ، Mean Well | 02133902487 - 02136059492

27/12/1396| MDR 60 منبع تغذیه ریلی مینول 60 وات MDR 60 24 منبع تغذیه ریلی مین ول 24 ولت 2 5 آمپر | 02136059492 / 02133902487 (بجز شنبه ها)

27/12/1396| NDR 240، منبع تغذیه ریلی مینول 240 وات، NDR 240 24، NDR 24 | 02136059492 / 02133902487 (بجز شنبه ها)

27/12/1396| RSP 1000 منبع تغذیه کف خواب مینول 1000 وات RSP 1000 12 RSP 1000 24 RSP 1000 48 Mean Well MW | 02136059492 / 02133902487 (بجز شنبه ها)

27/12/1396| HDR 30، منبع تغذیه 30 وات، HDR 30 24 منبع تغذیه ریلی مین ول | 02136059492 / 02133902487 (بجز شنبه ها)

27/12/1396| شارژر باطری 12 ولت و 24 ولت 35 آمپر، شارژر دو خروجی، شارژر فراتاب، شارژر 35 آمپر، شارژر 24 ولت | 02136059492 / 02133902487 (بجز شنبه ها)

27/12/1396| NDR 480 منبع تغذیه ریلی مینول 480 وات NDR 480 24 منبع تغذیه ریلی مین ول 24 ولت 20 آمپر Mean Well | 02136059492 / 02133902487 (بجز شنبه ها)

27/12/1396| شارژر باطری 12 ولت 15 آمپر شارژر باطری اتومات، شارژر سوئیچینگ، شارژر باتری، Faratab شارژر صنعتی | 02136059492 / 02133902487 (بجز شنبه ها)

27/12/1396| LRS 35 منبع تغذیه کف خواب مین ول 35 وات منبع تغذیه 35 وات Mean Well MW | 02136059492 / 02133902487 (بجز شنبه ها)

27/12/1396| LRS 100 منبع تغذیه کف خواب مین ول 100 وات منبع تغذیه 100 وات Mean Well MW منویل | 02136059492 / 02133902487 (بجز شنبه ها)

27/12/1396| نمایندگی و مرکز پخش رله ارت فالت فرر ، Frer ، رله ارت لیکیج فرر ریلی FrerT کور بالانس | 02136059492 / 02133902487 (بجز شنبه ها)

27/12/1396| LRS 200 منبع تغذیه کف خواب مینول 200 وات منبع تغذیه 200 وات Mean Well MW | 02136059492 / 02133902487 (بجز شنبه ها)

27/12/1396| LRS 350 منبع تغذیه کف خواب مینول 350 وات Mean Well MW LRS 350 24 LRS 350 12 LRS 350 48 منبع تغذیه منویل | 02136059492 / 02133902487 (بجز شنبه ها)

27/12/1396| شارژر باطری 24 ولت 10 آمپر شارژر باطری 24 ولت 20 آمپر شارژر باطری 24 ولت 35 آمپر شارژر باطری 24 ولت 40 آمپر شارژر فراتاب Faratab | 02136059492 / 02133902487 (بجز شنبه ها)

27/12/1396| SE 600 منبع تغذیه کف خواب مینول 600 وات Mean Well MW SE 600 24 SE 600 12 SE 600 48 منبع تغذیه 48 ولت 12 5 آمپر منبع تغذیه 24 ولت 25 آمپر | 02136059492 / 02133902487 (بجز شنبه ها)

27/12/1396| MDR 20 منبع تغذیه ریلی مینول 20 وات Mean Well MW MDR 20 12 MDR 20 24 MDR 20 5 منبع تغذیه ریلی مین ول 24 ولت 1 آمپر | 02136059492 / 02133902487 (بجز شنبه ها)

27/12/1396| شارژر باطری 24 ولت 10 آمپر ، شارژر 24 ولت، شارژر فراتاب، شارژر 35 آمپر، شارژر اتوماتیک، Faratab | 02136059492 / 02133902487 (بجز شنبه ها)

27/12/1396| LRS 150 منبع تغذیه کف خواب مین ول 150 وات منبع تغذیه 150 وات Mean Well MW منویل | 02136059492 / 02133902487 (بجز شنبه ها)

27/12/1396| EDR 120 منبع تغذیه ریلی مینول 120 وات Mean Well EDR 120 24 MW EDR 120 48 EDR 120 12 | 02136059492 / 02133902487 (بجز شنبه ها)