ایــستگاها

کارخانه اجر سفالین 09135145464


03135019440 , 09135145464

کارخانه اجر سفالین 09135145464
شماره تماس : 03135019440 / 09135145464
کارخانه سفالین آجر اصفهان

واحد مشاوره و فروش : 09139741336

کارخانه آجر سفالین اصفهان با پشتوانه سالها تجربه در حوزه تولید آجر سفال و با برخورداری از کادر مجرب و متعهد مفتخر به خدمت رسانی در این عرصه می باشد. همزمان با رشد روز افزون و رو به گسترش رسانه جهان شمول اینترنت ، این مجموعه نیز بر آن شد تا در جهت اطلاع رسانی و ارائه وسیع خدمات خود ، با بهره وری از این پتانسیل عظیم اقدام به راه اندازی این وب سایت نماید.

لازم به ذکر است محصولات تولیدی این کارخانه درجه یک ممتاز بوده و کوره پخت آن ، گاز سوز و خشک کن می باشد.

تولیدکننده انواع محصولات آجرسفال تیغه درابعاد مختلف به شرح زیر:

1- آجر سفال سقفی 25*25*40 و 25*25*50

2- آجر سفال تیغه 20*20*10 و20*20*20

3- آجر سفال ساده و فومدار تیغه 20*20*15

4- آجر سفال تیغه 20*20*7

5- آجر لفتون زرد.قرمز (10 سوراخ) 5.5*10*21.5

6- آجر عراقی 7*23*11

7- آجر شیل قرمز

8- آجر نما پلاک قرمز و زرد
9-اجرسه گل شیرازی درجه یک

10-فندوله

11-تیغه های سفالی نسل جدید 15و20 فوم دار بلندتوضیحات :

پرداخت کرایه حمل از کارخانه تا محل تخلیه به عهده خریدار است.

تخلیه بار به عهده خریدار است.تیغه 20*20*10 تعداد مصرف در هر متر مربع 25 قالب:

کامیون جفت 7200 قالب.

کامیون تک 5000 قالب .

تیغه 20*20*15 تعداد در هر متر مربع 25 قالب:

کامیون جفت 5200 قالب

کامیون تک 3500 قالب

آجر لفتون(10 سوراخ) تعداد در هر متر مربع 85 قالب:

کامیون جفت کومپرسی 13500 قالب.

کامیون تک کومپرسی 9000 قالب.

سقفی 25*25*50 تعداد در هر متر مریع 8 قالب:

کامیون جفت 1150 قالب.

کامیون تک 900 قالب.

سقفی 25*25*40 تعداد در هر متر مربع 8 قالب:

کامیون جفت 1200 قالب.

کامیون تک 1000 قالب.

جهت اطلاع از سایر جزئیات قیمت و ظرفیت حمل با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمائید.

تلفن مدیر فروش : 09139741336

کارخانه:اصفهان-دولت اباد

فروش و مشاوره: 09139741336
ساعت پاسخگویی:8 صبح الی22 حتی ایام تعطیل
آدرس : ایران اصفهان دولت اباد
وب سایت : کارخانه اجر سفالین 09135145464
تاریخ ثبت آگهی : 1397 / 03 / 29 | تعداد بازدید ها :1162
کلمات کلیدی
خریداجرسفالفروشاجرسفالکارخانهسفالاصفهاناصفهاناجرسفالسفالسفالعايقسفالعتيقسفاليعايقسفالگلوگاهسفالفارسقيمتسفالفروشسفالفروشسفالاصفهانفروشسفالتهرانفروشندگانسفالسفالفخارانسفالقرمزسفالقزوينسفالقيمتکارخانهسفالکارخانهسفالقزوينقيمتسفالقيمتسفالسفالکسرياصفهانسفالکرمانسفالکرمانشاهکارخانهسفالاصفهانکارخانهسفالسفالگلوگاهسفالگرگينسفالگستراصفهانسفالگرمسارقيمتسفالگرگانکارخانهسفالگرگينسفالمشهدسفالمازندرانسفالميردادسفالسفالمتحدسفالمرواريدسفالمتحدتبريزمجتمعسفالاصفهانقيمتسفالمشهدسفالسفالسفالنمونهسفاليقيمتسفالکارخانهسفالسفالقيمتسفالسفالنقشينهسفالنگينزنجانسفالسفالاصفهانسفالقيمتسفالانواعسفالسفالسفالسفالتيغهسفالسقفيشرکتسفالرودبارسفالسفالهمدانسفالهبلکسهزينهسفالکارخانهسفالهمدانسفاليسفاليسفالياصفهانسفاليسفالينسفاليقيمتسفالسفاليقيمتسفال1520قيمتسفالسانتيسفال1520سفالاصفهانسفالفروشسفالقيمتسفالسوراخقيمتسفالسانتيابعادسفالسانتيسفالسانتيسفالاصفهانسفالاصفهانفتاحيآجرسفالکسرياصفهانقيمتسفالاصفهانفروشسفالاصفهانخريدسفالاصفهانكارخانهسفالاصفهانشرکتسفالاصفهانمجتمعسفالاصفهانشهريارسفالاصفهانسفالاميراصفهانسفالايزدياصفهانبهترينسفالاصفهانکارخانهتوليدسفالاصفهانسفالحافظاصفهانسفالاصفهانسفالاصفهانقيمتسفالاصفهانسفالسپهراصفهانسفالسعدياصفهانليستقيمتسفالاصفهانسفالقرمزاصفهانکارخانهسفالاصفهانسفالگستراصفهانسفالاصفهانسفالاسکاناصفهانسفالاصفهانخريدسفالاصفهانخريدسفالفروشسفالفروشسفالاصفهانفروشسفالتهرانفروشسفاليخريداينترنتيسفالخريدسفاليگرگانخريدسفاليخريدسفالتهرانخريدسفالفروشسفالفروشسفالاصفهانفروشسفالياصفهانفروشسفالتبريزخريدتجهيزاتکارخانهسفالمشهدفروشسفالکرمانفروشسفالمشهدفروشسفالشيرازنمايندگيفروشسفالشيرازفروشسفالشيرازفروشسفالکرمانشاهفروشآجررسفالگرگانفروشسفالفروشسفالفروشسفالاجرنمايتهراناجرنماياذرخشآجرنمااذرخاجرنمايعمراناصفهاننمايطلايياجرنماياذرخشاجرنمااميرياجرنماياذرخشاجرنمااجرنمايتهراناجرنماياذرخشآجرنمااذرخشاجرنمايعمراناصفهاننمايطلايياجرنماياذرخشاجرنمااميرياذرخشاصفهاناجرنمااميرياجرنمااجرنمااذرخشاجرنماغلامياجرنماسهنداجرنمانسوزاجرنمااميريانواعاجرنماآجرنمااميرياذرخشاصفهانآجرنمااسعديآجرنماالبرزاجرنمااذرخشاجرنمااميريکارخانهاصفهانانواعابعادآجرنماانگليسيبرايبندکشيآجرنماآجرنماپارسآجرنماپيشتازآجرنماپيشتازپلاکيپلاکقيمتپلاکمريخيپانلعايقپوششپاسارگادآجرنماتکنودانلودتکسچراجرنماتهرانشرکتآجرنماتهرانتوليدآجرنماتبليغاتآجرنماگالريتصاويرآجرنمادستگاهتوليدآجرنماآجرنماتهرانتميزکردنآجرنماآجرنماجردناجرنماجديدجهاننماچيننماچينرويالچيستاصفهانچهارچينيسايتآجرنماشرکتنماچينکارخانهنسوزآجرنماخداداديخريدتوليدآجرنماصفاهانآجرنماخانهخراسانشرکتآجرنماخانهخريدتهرانتوليدنسوزدربارهاجرنماآجرنمامشهدساختمانکاغذديواريآجرنمادستمزدآجرنماقيمتآجرنمااصفهانآجرنمارضويرنگيآجرنمارمضانيقيمتآجرنمارفيعيقيمتآجرنماآجرنماسهندآجرنماسهيلسانتيسفالسنتيسايتآجرنمااميريسراميکسفاليسفيدآجرنماشورهآجرنماآجرنماشهرزادشرکتآجرنماشرکتآجرنماشرکتآجرنماشرکتآجرنماتهرانشرکتآجرنماخانهآجرنماتهرانآجرنماصفاهانآجرنماطراحيآجرنماطرحهاياجرنماسراميکآجرنماآجرنماعمراناجرنماغلاميفروشآجرنمافرخانآجرنماقيمتقرمزقزاقيآجرنماآذرخشقيمتقيمتآجرنمااصفهانآجرنماکوثراصفهانسرامآجرنماکرمانآجرنماکماليکماليکامپوزيتکماليکاريسازهگسترگلبهيگستراصفهانگنبدآجرنمالعابدارآجرنمالعابيآجرنمامليکاآجرنمامشهدآجرنمامعايبآجرنماماهانآجرنماآجرنمامشهدقيمتآجرنمامرجاننسوزآجرنمانماچيننسوزآذرخشاصفهانقرمزنسوزآذرخشقزاقيسهندآجرنماورامينآجرنماواحديآجرنماخانهاجرنماقيمتکارخانهنسوزگنبدنسوزسانتيسانتيسوراخسوراخهسوراختهرانقيمتسوراخهقيمتسوراخخريدسوراخسوراخسوراخقرمزسوراخهقرمزسوراخسوراخسوراخاصفهانسوراخقرمزسوراخهاصفهاناصفهانفتاحياصفهانقيمتنماچيناصفهانآذرخشاصفهانکارخانهاصفهانمرجاناصفهاننسوزاصفهانکوثراصفهاننماياصفهاناطلساصفهاناذرخشاصفهانسفالاميراصفهانکارخانهالبرزاصفهاننسوزاذرخشاصفهانايتالاصفهاننماياديباصفهانتيغهاصفهانسفالايزدياصفهاناصفهانبهمنياصفهانبرادراناصفهانبهنمااصفهانمريخياصفهانپهلواناصفهاناصفهانپلاکاصفهانکورهاصفهانکورهاصفهانتکنواصفهانتينااصفهانتيغهاصفهانقيمتاصفهانتعاونياصفهانتوليدياصفهانتوليداصفهانجهاناصفهانجواناناصفهانجردناصفهانجهاناصفهاناصفهانچينياصفهانسفالحافظاصفهانخراسانياصفهانخوشهاصفهانخريداصفهانجردناصفهاندوشيناصفهاناصفهانقيمتاصفهانفروشاصفهانقيمتانواعاصفهاننمايدانيالاصفهانتوليداصفهانقزاقياصفهاننسوزاصفهانزرنمااصفهانزريناصفهانشرکتزريناصفهاناصفهانسفالمجتمعسفالاصفهانسفالياصفهانسفاليناصفهانسنتياصفهانسفالاصفهانفتاحيسيديناصفهانقيمتسفالاصفهانقيمتسفالياصفهانخريدسفالاصفهانشرکتاصفهاننماياصفهانشاهيناصفهانشرکتاصفهاناصفهانشهرزاداصفهانشالبافاصفهاناصفهانصادراتياصفهانصنايعاصفهاناصفهانعراقياصفهانعتيقاصفهاناصفهانفتاحيفرخاناصفهانفشارياصفهانکارخانهاصفهانفتاحيقيمتفشارياصفهانفروشاصفهاناصفهانمتيناصفهانقرمزاصفهانقپانچياصفهانقيمتاصفهانکارخانهقپانچياصفهانلفتونقرمزاصفهانسفالقرمزاصفهانقائماصفهاناصفهاننمايقرمزاصفهانکسرياصفهانسفالکسرياصفهاننمايکوثراصفهانکارخانجاتاصفهانکورهاصفهانکارخانهسفالین09135145464
آگهی های ویژه
مصالح ساختمانی

شركت شيميايي توليدي جهان كنيتكس

شركت شيميايي تو...

مصالح ساختمانی

پشم شیشه و پشم سنگ

***پشم شيشه و پ...

مصالح ساختمانی

پلی کربنات

***پلی کربنات د...

مصالح ساختمانی

نانو فناوران اسپادان

نانو فناوران اس...

مصالح ساختمانی

محلول آبگریز چوب نانو

جهت استفاده از ...

مصالح ساختمانی

محلول آبگریز شیشه نانو

محلول آبگریز نا...

مصالح ساختمانی

پوشش آبگریز ومحافظ نمای نانو

این محصول اقتصا...

مصالح ساختمانی

لاستیک مایع نانو (جایگزین ایزوگام )

لاستیک مایع نان...

کارخانه اجر سفالین 09135145464

ورود به سیستم آگهی


کلمه عبور را فراموش کرده ای ؟