ایــستگاها

فروش ویسکومتر کربس مناسب برای رنگ و چسب و رزین KU2


77132237-77132238 ,

فروش ویسکومتر کربس مناسب برای رنگ و چسب و رزین KU2
شماره تماس : 77132237-77132238 /
ویسکومتر کربس مخصوص کارخانجات رنگسازی
ویسکومتر کربس از کمپانی بروکفیلد امریکا
ویسکومتر مناسب رنگ و رزین بر اساس ASTM D562
ویسکومتر کربس برای جوهر ، رنگ، رزین
for paints,coating,inks,adhesives,pastes
ویسکومتر مناسب چسب ، خمیر شیرینی، سریش، گل حفاری
ویسکومتر برای رزین های پلی آنیونی
KU2 viscometer
آدرس : تهران خيابان هنگام
وب سایت : فروش ویسکومتر کربس مناسب برای رنگ و چسب و رزین KU2
تاریخ ثبت آگهی : 1395 / 10 / 23 | تعداد بازدید ها :1484
کلمات کلیدی
ویسکومترکربسویسکومترکربسمخصوصکارخانجاترنگسازیویسکومترکربسکمپانیبروکفیلدامریکاویسکومترمناسبرزیناساسASTMویسکومترمناسبویسکومتربرایحفاریفروشویسکومترکربسمناسببرایرزین
آگهی های ویژه
کارخانه

تولید فنر

درباره ما
<...

کارخانه

تولید فنر

شركت صنعتي فنر ...

کارخانه

کنتور هوشمند آب و برق


شرکت ک...

کارخانه

شرکت هستی بوبین کار


شرکت هستی...

کارخانه

تولید نشاسته های اصلاح شده

جهت اطلاعات تما...

فروش ویسکومتر کربس مناسب برای رنگ و چسب و رزین KU2

ورود به سیستم آگهی


کلمه عبور را فراموش کرده ای ؟