5 ❤🌎 فروش میز بیلیارد
آگهی معتبر تا تاریخ : 1397/05/25 نوع آگهی : رایـــگان

فروش میز بیلیارد


کریم حسینی |
09123436909

جهان بیلیارد

65743

ایران ایران تهران خیابان شریعتی بالاتر از میرداماد ، تقاطع ظفر، طبقه همکف ،پلاک 54 تلفن 22893302-021 ، 09123436909

شرکت جهان بیلیارد به عنوان اولین وارد کننده کلیه میزهای بیلیارد و اسنوکر با بیش از 15 سال سابقه کاری در این رشته و ارائه دهنده طیف وسیعی از تجهیزات ورزشی از جمله : میز بیلیارد، میز اسنوکر، چوب بیلیارد و... و سایر رشته ها مانند: فوتبال دستی، میز ایرهاکی، پینگ پنگ و غیره فعالیت می کند.
تمام تلاش ما درjahanbilliard رضایت جامعه جهانی ورزشی است که با ارائه محصولات متنوع و با کیفیت بالا و مجرب ترین اکیپ نصب و ارسال به کلیه نقاط ایران و تحویل در کمترین زمان سعی در نیل به این مهم است
از کانال رسمی جهان بیلیارد در تلگرام دیدن فرمایید telegram.me/jahanbilliard
اینستگرام : Jahanbilliard
جهت مشاوره و سفارش کالا با تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید
از وب سایت ما دیدن فرمایید :

آدرس شعبات :

شعبه1 : تهران خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه سپه ،پاساژ المپیک ،طبقه همکف پلاک 13 تلفن :66490222_021 ، فکس : 66414597 آقای حسینی 09123436909

شعبه 2: تهران خیابان شریعتی بالاتر از میرداماد ، تقاطع ظفر،مجتمع نگین ظفر طبقه همکف ،پلاک 54 تلفن 22893302-021 ، 09123436909

Email : jahanbilyard@yahoo.com
از صفحه ما در اینستاگرام دیدن فرمایید jahanbilliard :  
خرید میز بیلیارد –خرید میز اسنوکر –خرید میز ایت بال – فروش میز بیلیارد-فروش میز اسنوکر – فروش میز ایت بال . انواع میز های بیلیارد و انواع میزهای اسنوکر و انواع میزهای ایت بال .لوازم میز بیلیارد .
َمیز بیلیارد ، فروش میز بیلیارد ، فروش میز ایت بال ، میز ایت ، میز ایت بال ، میز اسنوکر ، فروش میز اسنوکر ، انواع میز اسنوکر ، انواع میز بیلیارد ، فروش انواع میز بیلیارد ، فروش انواع میز اسنوکر ، خرید میز بیلیارد ، خرید میز ایت بال ، خرید انواع میز ایت بال ، خرید انواع میز اسنوکر ، میز بیلیارد ، بازی بیلیارد ، آموزش ایت بال ، میز فوتبال دستی ، فروش میز فوتبال دستی ، فروش فوتبال دستی ، خرید فوتبال دستی ، میز ایر هاکی ، فروش میز ایر هاکی ، خرید میز ایر هاکی ، ایر هاکی ، میز پینگ پنگ ، فروش میزپینگ پنگ ، خرید میز پینگ پنگ ، پینگ پنگ ، انواع میز ویراکا,انواع میز نایت ، انواع میز رایلی، فروش میز اسنوکر، فروش اسنوکر، خرید میز ایت بال ، فروش میز اسنوکر دست دوم ، فروش میز بیلیارد دست دوم ، میز بیلیارد کار کرده ، خرید و فروش میز بیلیارد و اسنوکر نو و کار کرده ، فروش فوتبال دستی دست دوم ، فروش میز پینگ پنگ دست دوم ، فروش ایر هاکی دست دوم ، فروش دارت ، فروش دارت جعبه دار، فروش تخته نرد ، فروش توپ پینگ پنگ ، لوستر میز بیلیارد ، چراغ بیلیارد ، فروش میز ایرهاکی ، فروش میزهای دست دوم ایرهاکی ، فروش انواع میزهای ایرهاکی ، billiard bilyard, wiraka, wiraka,فروش پرده ، دکوراسیون ، لوازم منزل ، M1 , star,knight shot , knight sport، ابعاد میزبیلیارد ، قیمت میز بیلیارد ، طراحی دکوراسیون ، طراحی منزل ، بازی جدید ، میزنهارخوری ، میز ناهارخوری ، میزبیلیارد ناهارخوری ، قیمت میز بیلیارد ، میز بیلیارد دست دوم ، فروش میز دست دوم ، میز بیلیارد کار کرده ، بیلیارد ، بازی آنلاین بیلیارد ، بازی بیلیارد ، فدراسیون بیلیارد ، بیلیارد انلاین ، میز بیلیارد فروشی ، میز بیلیارد ، قیمت ، ،گلف ،گلف تمرینی ، چوب گلف ، توپ گلف ، چمن گلف،golf ,،فدراسیون گلف ، بازی گلف ، فروش گلف ، خرید گلف ، باشگاه گلف ، باشگاه انقلاب ، میز،فروش ، خدمات پس از فروش ، خدمات ، تعمیرات میز بیلیارد ، تعمیرات ، لوازم میز بیلیارد ، ایت بال دست دوم ، اسنوکر دست دوم ، میز بیلیارد 2کاره billiard ، billiard table، table ،pool table ،snookertable ،soccertable ،ping pong table ، airhickey ،table ، 8ball ،9ball ، jahan bilyard، jahanbilyard ،jahan ،bilyard ، jahanbilliard


کریم حسینی | هستم و شما و در حال تماشای آگهی فروش میز بیلیارد... هستید در دسته بندی لوازم>>لوازم ورزشي تماشا میکنید


دیگر آدرس های ما
وب سایت : http://www.jahanbilliard.com

کلمات کلیدی
istgahaبیلیاردفروشبیلیاردفروشاسنوکرفروشاسنوکرانواعاسنوکرانواعبیلیاردفروشانواعبیلیاردفروشانواعاسنوکرخریدبیلیاردخریدخریدانواعخریدانواعاسنوکربیلیاردبازیبیلیاردآموزشفوتبالدستیفروشفوتبالدستیفروشفوتبالدستیخریدفوتبالدستیهاکیفروشهاکیخریدهاکیهاکیپینگفروشمیزپینگخریدپینگپینگانواعویراکاانواعنایتانواعرایلیفروشاسنوکرفروشاسنوکرخریدفروشاسنوکرفروشبیلیاردبیلیاردکردهخریدفروشبیلیارداسنوکرکردهفروشفوتبالدستیفروشپینگفروشهاکیفروشدارتفروشدارتجعبهفروشتختهفروشپینگلوستربیلیاردچراغبیلیاردفروشایرهاکیفروشمیزهایایرهاکیفروشانواعمیزهایایرهاکیBilliardBilyarwirakaفروشپردهدکوراسیونلوازممنزلstarknightshotknightsportابعادمیزبیلیاردقیمتبیلیاردطراحیدکوراسیونطراحیمنزلبازیجدیدمیزنهارخوریناهارخوریمیزبیلیاردناهارخوریقیمتبیلیاردبیلیاردفروشبیلیاردکردهبیلیاردبازیآنلاینبیلیاردبازیبیلیاردفدراسیونبیلیاردبیلیاردانلاینبیلیاردفروشیبیلیاردقیمتbilliardbilliardtabletablepooltablesnookertablesoccertablepingpongtableairhickeytable8ball9balljahanbilyardjahanbilyardjahanbilyardjahanbilliardتمرینیgolfفدراسیونبازیفروشخریدباشگاهباشگاهانقلابفروشخدماتفروشخدماتتعمیراتبیلیاردتعمیراتلوازمبیلیارداسنوکربیلیارد2کارهفروش–فروشاسنوکرفروشپیرامیدفروشکارمبلفروشبازيبازيماهوتفرچهدستکشاسنوکرپيراميدشاراسنوکرپيراميدکارامبلکتابآموزشيکتابآموزشياسنوکرآموزشيآموزشياسنوکرسرچوبمثلثمثلثاسنوکرمثلثپيراميدلوسترميزبيلياردلوسترلوستراسنوکرضربدريپايهکوتاهپايهبلندسوپررستخفاشيچرميفلزيبيليارداسنوکرپيراميدباندبانداسنوکرباندپيراميدتورياسنوکرپيراميدجاگچيجاسيگاريفندکسويچيجاچوبيشاريجاچوبيماهوتچينيانگليسيبلژيکيتايوانيترکيهماهوتاسنوکرچينيانگليسيبلژيکيتايوانيترکيهماهوتپيراميدچينيانگليسيبلژيکيتايوانيترکيهگلدونيکاوربيلياردکاورکاوراسنوکرکاورپيراميدکاورکارمبلفوتبالدستيشطرنجهاکيپکيجاسنوکرپکيجپيراميدپکيجکارامبفروشفروشاسنوکرفروشپیرامیدفروشکارمبلفروشبازیبازیماهوتفرچهدستکشاسنوکرپیرامیدشاراسنوکرپیرامیدکارامبلکتابآموزشیکتابآموزشیاسنوکرآموزشیآموزشیاسنوکرسرچوبمثلثمثلثاسنوکرمثلثپیرامیدلوسترمیزبیلیاردلوسترلوستراسنوکرضربدریپایهکوتاهپایهبلندسوپررستخفاشیچرمیفلزیبیلیارداسنوکرپیرامیدباندبانداسنوکرباندپیرامیدتوریاسنوکرپیرامیدجاگچیجاسیگاریفندکسویچیجاچوبیشاریجاچوبیماهوتچینیانگلیسیبلژیکیتایوانیترکیهماهوتاسنوکرچینیانگلیسیبلژیکیتایوانیترکیهماهوتپیرامیدچینیانگلیسیبلژیکیتایوانیترکیهگلدونیکاوربیلیاردکاورکاوراسنوکرکاورپیرامیدکاورکارمبلفوتبالدستیشطرنجهاکیپکیجاسنوکرپکیجپیرامیدپکیجکارامبلغیرهفروشبیلیاردbilliardفروشاسنوکرsnookerفروشمیزایت8ballفروشبیلیاردbilliardفروشاسنوکرsnookerفروشمیزایتبال8ballفروشبیلیاردbilliardفروشاسنوکرsnookerفروشمیزایتبال8ballفروشبیلیاردbilliardفروشاسنوکرsnookerفروشمیزایتبال8balljahanbilyardخریدبیلیارد–خریداسنوکر–خریدخریدبیلیارد–خریداسنوکر–خریدفروشبیلیارد
دسته بندی
لوازم يدكي لوازم ورزشي لوازم مهندسي لوازم گوناگون لوازم بچه گانه لوازم التحرير لوازم اداري لوازم اتاق خواب كتاب فرش و موكت ظروف طلا و جواهر صوتي تصويري سایر حراج خانگی چوبي و فلزي تزئينات تجهيزات پزشكي پوشاك برقي و گازي اسباب بازي ادوات موسيقي اثاثيه منزل

هشدار پلیس: لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.
پیغام برای این آگهی

ورود به سیستم آگهی


کلمه عبور را فراموش کرده ای ؟


عنوان بازدید انقضا
حراج ایرهاکی 26038 نــفر 1397/04/06
میز پینگ پنگ 29796 نــفر 1397/04/06
20%حراج فوتبال دستی 24384 نــفر 1397/04/06
فروش ویژه میز بیلیارد و اسنوکر 28807 نــفر 1397/04/06
فروش میزهای بیلیارد شندرSHENDER 1734 نــفر 1397/04/06

تاریخ ثبت آگهی : 1397 / 04 / 06 | تعداد بازدید ها :65743
آگهی های ویژه
عنوان آگهی : کفپوش × کفپوش × کفپوش × کفپوش × کفپوش × تولید کننده انواع کفپوش داخل سالن ورزشی تولید کننده انواع کفپوش توپی تولید کننده انواع کفپوش ورزشی فضای باز تولید کننده پیست دو و میدانی تارتان تولید کننده کفپوش تنیس تولید کننده پارکت برای سالن ورزشی شرکت آ
تعداد بازدید : 8243 نـــفر
عنوان آگهی : فروش.تاتامی.کفپوش گرانول.استپ.تخته شنا.فومرول.فوم صنعتی
تعداد بازدید : 9274 نـــفر
عنوان آگهی : فروشگاه اینترنتی خانه 21 ( لوازم ورزشی)
تعداد بازدید : 8280 نـــفر
عنوان آگهی : فروش ویژه توتال کور اصل ORGINAL TOTAL COR
تعداد بازدید : 103976 نـــفر
عنوان آگهی : فروش 1 راکت تنیس با قیمت استثنایی(adidas)
تعداد بازدید : 10899 نـــفر

آگهی خود را در اینجا ثبت کنید درج آگهی
آخرین آگهی های دسته