ایــستگاها

بارکد اسکنر آکسیوم- بارکد اسکنرAXIOM- بارکداسکنردیتالاجیک– بارکداسکنرDataLogic– بارکداسکنرQuickscan 2– بارکداسکنرQuickscan II– بارکداسکنرSymbol – بارکداسکنرزبکس– بارکداسکنرزیبکس– بارکداسکنرZEBEX


03112267750 ,

بارکد اسکنر آکسیوم- بارکد اسکنرAXIOM- بارکداسکنردیتالاجیک– بارکداسکنرDataLogic– بارکداسکنرQuickscan 2– بارکداسکنرQuickscan II– بارکداسکنرSymbol – بارکداسکنرزبکس– بارکداسکنرزیبکس– بارکداسکنرZEBEX
شماره تماس : 03112267750 /
جهت اطلاعات تماس بگیرید : 03112267750
آدرس : اصفهان بزرگمهر-ایستگاه قصرگل- ساختمان اتحادیه رایانه – طبقه3 – سبزرایانه تلفن:2267730-2656531-2662300-2656531-2671827-2671828-2660478 پاسخگوي 14ساعته از8صبح تا10 شب حتي ايام تعطيل 2267750-2267730 همراه 09133028322ID yahoo messenger:Mass_sabz@yahoo.com
وب سایت : بارکد اسکنر آکسیوم- بارکد اسکنرAXIOM- بارکداسکنردیتالاجیک– بارکداسکنرDataLogic– بارکداسکنرQuickscan 2– بارکداسکنرQuickscan II– بارکداسکنرSymbol – بارکداسکنرزبکس– بارکداسکنرزیبکس– بارکداسکنرZEBEX
تاریخ ثبت آگهی : 1393 / 08 / 21 | تعداد بازدید ها :5210
کلمات کلیدی
بارکداسکنرآکسیومبارکداسکنرAXIOMبارکداسکنردیتالاجیک–بارکداسکنرDataLogic–بارکداسکنرQuickscanبارکداسکنرQuickscanبارکداسکنرSymbolبارکداسکنرزبکس–بارکداسکنرزیبکس–بارکداسکنرZEBEXچاپگرچاپگربانکیciricپرینترSP40compuprintsp40olivettistarSP298citizen820پرينترپرینترپرينترداروخانهخدماتبانکیفروشپرینتردستگاهميليونسيستمپرينتربدوندفاترپرينترprinterدستگاهفروشسریالالحسنهفروشپرينتردستگاهمیلیمترparallelچاپگرهایچاپگرهايهواپیماییکاغذهایپورتکاغذچاپگردستگاهخدماتخدماتفروشداروخانهسریالپرينترسوزنيسريالاسلیپپرینترفبارکداسکنرآکسیومبارکداسکنرAXIOMبارکداسکنردیتالاجیک–بارکداسکنرDataLogic–بارکداسکنرQuickscanبارکداسکنرQuickscanبارکداسکنرSymbolبارکداسکنرزبکس–بارکداسکنرزیبکس–بارکداسکنرZEBEX
آگهی های ویژه

بارکد اسکنر آکسیوم- بارکد اسکنرAXIOM- بارکداسکنردیتالاجیک– بارکداسکنرDataLogic– بارکداسکنرQuickscan 2– بارکداسکنرQuickscan II– بارکداسکنرSymbol – بارکداسکنرزبکس– بارکداسکنرزیبکس– بارکداسکنرZEBEX

ورود به سیستم آگهی


کلمه عبور را فراموش کرده ای ؟