ایــستگاها

ارایه پیشرفته ترین سیستم های صوتی ویژه هیئت های مذهبی ایام محرم و صفر


66722093 , 66722093 – 66724238

ارایه پیشرفته ترین سیستم های صوتی ویژه هیئت های مذهبی ایام محرم و صفر
شماره تماس : 66722093 / 66722093 – 66724238
جهت اطلاعات تماس بگیرید : 66722093
آدرس : خیابان جمهوری اسلامی – چهارراه سی تیر – پاساژ فرقانی – طبقه دوم واحد 5
وب سایت : ارایه پیشرفته ترین سیستم های صوتی ویژه هیئت های مذهبی ایام محرم و صفر
تاریخ ثبت آگهی : 1393 / 08 / 21 | تعداد بازدید ها :5895
کلمات کلیدی
:سیستمصوتیمحرمسیستمصوتیویژهمحرمهیاتحسینیعاشوراتاسوانمایشگاهويژهمحرمفروشویژهمناسبتمحرمآمپلیفایرباندهایقدرتمیکروفنسیستمصوتیفضایاربعیناربعینحسینیارایهپیشرفتهترینسیستمصوتیویژههیئتمذهبیایاممحرم
آگهی های ویژه

ارایه پیشرفته ترین سیستم های صوتی ویژه هیئت های مذهبی ایام محرم و صفر

ورود به سیستم آگهی


کلمه عبور را فراموش کرده ای ؟